Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Στην μέχρι τώρα πορεία της εταιρείας ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν πάντοντε η διαρκής υποστήριξη των πελατών της με κρυφαίου επιπέδου προϊόντα. Είναι εμφανές όμως, ότι πλέον στη σημερινή αγορά δεν αρκεί ένα σύστημα διακίνησης των προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό. Η νέα οικονομία δημιουργεί ευκαρίες και προοπτικές, αλλά ταυτόχρονα καλεί τις επιχειρήσεις, να λειτουργήσουν σ΄ ένα περιβάλλον συνεχώς αυξανομένων απαιτήσεων. Η ταχύτητα με την οποία οι επιχειρήσεις και οργανισμοί καλούνται να κινηθούν στις παραδοσιακές και νέες αγορές, επιβάλλει συνεχείς επενδύσεις σε μεθόδους οργάνωσης, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.

Η ΑΦΟΙ ΜΗΝΤΣΗ Ο.Ε. εκτιμώντας τις σημαντικές προοπτικές, που δημιουργούν οι παραπάνω εξελίξεις, επεκτίνεται στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων στην Ελλαδα. Για το σκοπό αυτό άλλωστε επέλεξε να επεvδύσει στους τομείς των νέων προϊόντων και των τεχνολογιών που είναι τα κύρια συστατικά των υποδομών του σύγχρονου Επιχειρείν. Στηριζόμενη στη μέχρι τώρα εμπειρία της στην παραγωγή προίόντων, στην τεχνογνωσία και εξειδίκευση στους παραπάνω τομείς, η ΑΦΟΙ ΜΗΝΤΣΗ Ο.Ε. θα προχωρήσει στην υλοποίηση έργων βάσει των νέων επιχειρηματικών μοντλελων. Έτσι θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί, σε κάθε νέα απαίτηση στους τομείς της διαχείρησης σχέσεων, συναλλαγών και επικοινωνίας, μεταξύ πελατών,προμηθευτών, κράτους και πολιτών.