ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Η «ΑΦΟΙ ΜΗΝΤΣΗ ΟΕ» δραστηριοποιείται στο χώρου του ξύλου και την κατασκευή ξύλινης παλέτας